What other ideas do you have on health data reuse?  

De arts moet ondersteuning bieden, mondelijk. Er moet een duidelijk akkoord zijn over het gebruik van data en het moet duidelijk vastliggen waarvoor het gebruikt wordt.