Under which conditions should your health data be reused?

Gekrypteerde data opslag op niet met internet verbonden servers