Over de Gezonde Data e-consultatie

Dit project brengt twee initiatieven samen die ernaar streven de toegang tot en het gebruik van gezondheidsgegevens te bevorderen en dit om gezondheid, zorg en dienstverlening te verbeteren door middel van onderzoek en beleidsontwikkeling. Deze twee initiatieven zijn:

 • het Belgische project "Op weg naar de ontwikkeling van een nationaal platform voor gezondheidsgegevens" (AHEAD)
 • het Europese initiatief "Towards a European Health Data Space" (TEHDAS)

Binnen TEHDAS vormen Sciensano (België), de Health Data Hub (Frankrijk) en de NHS Confederatie (Verenigd Koninkrijk) het iCitizen team. Dit team werd opgericht om aanbevelingen op te stellen over de burgers hun rol in de toekomstige Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens, meer bepaald over de betrokkenheid van patiënten, burgers en hun vertegenwoordigers bij het hergebruik van gezondheidsgegevens voor doeleinden die verder gaan dan individuele zorg.

De voorbereidende stadia van het project toonden aan dat er voor burgers een algemeen gebrek aan duidelijkheid is betreffende het gebruik van gezondheidsgegevens voor doeleinden voorbij de directe, individuele zorg. Ons initiële onderzoek naar de opvattingen van burgers over gezondheidsgegevens en naar hun betrokkenheid hierbij, benadrukte ook het zeer beperkt aantal burgerconsultaties over dit onderwerp bij de Europese bevolking. Binnen het Gezonde Data project leggen we ons daarom toe op twee overkoepelende doelstellingen:

 • luisteren naar de ideeën van burgers en patiënten over het hergebruik en delen van gezondheidsgegevens, alsook over de rol die ze eventueel willen spelen in het beheer en hergebruik van hun gezondheidsgegevens.
 • het vergroten van het bewustzijn, het engagement en de emancipatie van burgers betreffende het onderwerp, zodat ze allemaal, indien ze dat willen, geïnformeerde meningen kunnen ontwikkelen en een actieve rol kunnen opnemen in het hergebruik van hun gezondheidsdata.

De Gezonde Data e-consultatie is opgesteld op basis van de twee bovenstaande doelstellingen. Om deze doelstellingen te bereiken, werkte het iCitizen team samen met het AHEAD project dat, onder andere, als belangrijke doelstelling heeft om juridische, technische en ethische knelpunten te identificeren die het koppelen, hergebruiken en wetenschappelijk aanwenden van gezondheidsgegevens bemoeilijken. AHEAD wil deze knelpunten onder meer identificeren door middel van een Belgische burgerconsultatie.

Ons engagement  

We verbinden ons ertoe de volgende principes te respecteren: 

 • Neutraal blijven in het verschafte informatief materiaal, in de aan burgers gestelde vragen en in de analyse van de burgers hun bijdragen
 • Deelnemers informeren en hen zo voorzien van de nodige handvaten om geïnformeerde meningen te kunnen vormen en een actieve rol te kunnen opnemen betreffende het (her)gebruik van hun gezondheidsdata
 • Luisteren naar de input van burgers en patiënten via diverse communicatiemiddelen, waaronder een interactieve test en een open discussieplatform 
 • Volledig transparant zijn over onze aanpak, met name over onze doelstellingen, de methodologie en haar limieten, en de verwachte resultaten
 • Feedback voorzien aan alle deelnemers omtrent de waarde van hun bijdrage
 • Confidentialiteit verzekeren voor alle persoonlijke data die verzameld worden op de website
 • Rekening houden met de input van burgers in de uiteindelijke aanbevelingen aan de Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens omtrent de sensibilisatie en betrokkenheid van burgers bij het hergebruiken en delen van gezondheidsgegevens

Onze methodologie  

Wil je meer weten over onze doelstellingen, onze methodes en de verwachte resultaten van deze online burgerconsultatie? Ontdek hier alles over ons project (Engelstalig)!

Lees meer over...