Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Hoe zou je geïnformeerd en betrokken willen worden bij het hergebruik van je gezondheidsgegevens?

Welke informatie zou je willen krijgen over het hergebruik?  Hoe wil je deze informatie ontvangen? Welke rol kunnen burgers opnemen bij het hergebruik van hun data voorbij hun persoonlijke zorg? Klik hier om te ontdekken hoe burgers op verschillende manieren actief betrokken en geïnformeerd kunnen worden.

1728
3

Deze ideeën werden reeds ingediend