Het Team

Sciensano (België) 

Sciensano is een federale onderzoeksinstelling op het gebied van volksgezondheid en diergezondheid in België. Het team Ethiek van het Kankercentrum, dat deel uitmaakt van de dienst Epidemiologie en volksgezondheid, heeft expertise, ook op Europees niveau, in het betrekken van burgers bij ethische, juridische en maatschappelijke kwesties betreffende gezondheid.

Sciensano is de nationale vertegenwoordiger van de Belgische burgers binnen de Europese joint action Op weg naar een Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens (TEHDAS).   

Health Data Hub (Frankrijk)

De Health Data Hub is een organisatie van openbaar belang en verbonden aan het Franse Ministerie van Solidariteit en Gezondheid. Het garandeert een eenvoudige, uniforme, transparante en veilige toegang tot gezondheidsgegevens om de kwaliteit van zorg en de ondersteuning van patiënten te optimaliseren. Het heeft tot doel geautoriseerde projectleiders toegang te verlenen tot niet-nominale gegevens via een technologisch geavanceerd en beveiligd platform. De gegevens kunnen, met inachtneming van de rechten van de burgers, gekoppeld en geanalyseerd worden om zo toekomstgerichte oplossingen te vinden die de gezondheid van iedereen kunnen verbeteren.  

De Health Data Hub is de nationale vertegenwoordiger van de Franse burgers binnen de Europese joint action Op weg naar een Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens (TEHDAS).   

Bekijk de video om meer te ontdekken over de Health Data Hub. 

NHS Confederatie (Verenigd Koninkrijk)

De NHS Confederatie is de organisatie die het hele gezondheidszorgsysteem in Engeland, Wales en Noord-Ierland samenbrengt, ondersteunt en vertegenwoordigt. De Confederatie ondersteunt NHS organisaties bij hun contacten met de Europese Unie via het NHS Europees Bureau en ze omvat tevens het NHS Race and Health Observatory dat etnische ongelijkheden in gezondheid en zorg bestrijdt.

De NHS Confederatie is de nationale vertegenwoordiger van de burgers van het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese joint action Op weg naar een Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens (TEHDAS).   

Bekijk onderstaande video om meer te ontdekken over de NHS Confederatie.