Privacybeleid

Het project Gezonde Data (gecoördineerd door Sciensano, België; Health Data Hub, Frankrijk en NHS Confederation, VK) respecteert uw privacy en gaat op een verantwoorde en veilige manier met uw persoonsgegevens om. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verzamelen om Gezonde Data succesvol uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden altijd zo anoniem mogelijk verwerkt. In deze privacyverklaring schetsen wij de verschillende aspecten van ons privacybeleid.

Het project Gezonde Data behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Inhoudstafel

Hoe kan u deelnemen? 

Iedereen kan de inhoud op het online platform bekijken en deelnemen aan de online test. Als u een voorstel of idee wilt indienen, een opmerking wilt plaatsen of gepubliceerde ideeën wilt ondersteunen, moet u een account aanmaken.

U kunt een account aanmaken als individu of als organisatie. Registreert u zich als groep of vereniging? Dan gaan we ervan uit dat u namens die groep of vereniging spreekt.

Hieronder leggen we uit in welke verschillende situaties we gegevens van u verzamelen, wat we met die gegevens doen en waarom.

Wanneer u een publieke bijdrage plaatst

Om een publieke bijdrage zoals een idee, voorstel, foto of opmerking op het platform te kunnen plaatsen, moet u eerst een account aanmaken. Daarvoor moet u ons de volgende informatie verstrekken: uw voornaam, uw achternaam, uw e-mailadres, uw leeftijd (categorie), uw geslacht, uw opleidingsniveau en het land waar u zich bevindt. Deze informatie wordt geregistreerd en aan uw profiel gekoppeld.

Zodra u uw account hebt aangemaakt, ontvangt u een e-mail om uw registratie te bevestigen. U kunt ook een e-mail ontvangen waarin we u vragen meer informatie te verstrekken over uw ingediende idee. Als u een bijdrage plaatst, laten wij u per e-mail weten of deze al dan niet is gepubliceerd.

Uw bijdrage, idee of opmerking zal op het platform verschijnen samen met uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam (bijv. Peter P.). Als u zich aanmeldt als organisatie, verschijnt ook de volledige naam van uw organisatie (bijv. Peter P. van Het Voetbalelftal).

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief, zullen wij u op de hoogte houden van de volgende fasen van het project. In elke e-mail heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van deze nieuwsbrieven. Wij zullen u maandelijks e-mails sturen om:

 • u op de hoogte te houden van het hergebruik van gezondheidsgegevens en de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens
 • u op de hoogte te houden van Healthy Data (bv. vorderingen, ontwikkelingen, resultaten)
 • u uit te nodigen voor evenementen in verband met gezonde gegevens
 • u uit te nodigen om deel te nemen aan projecten in verband met gezonde gegevens.

Indien u deelneemt aan de online test

Indien u uitsluitend deelneemt aan de online test, zullen wij u niet vragen om persoonsgegevens te verstrekken.

Gegevens die u deelt op sociale media

Als u vanaf het platform berichten op sociale media wilt plaatsen, moet u eerst inloggen bij het betreffende sociale netwerk. Dat sociale netwerk is dan verantwoordelijk voor de gegevens die u moet verstrekken. Het project Gezonde Data registreert alleen dat u de bijdrage hebt gedeeld en via welk sociaal netwerk.

In geen geval kan het Healthy Data-project verantwoordelijk worden gesteld voor de gegevens die aanbieders van sociale netwerken zoals Google, Facebook of Twitter over u verzamelen.

Gegevens die u deelt door het gebruik van het platform

Wanneer u het platform gebruikt, leggen onze servers automatisch gegevens vast die uw webbrowser ons toestuurt wanneer u een website bezoekt ("loggegevens"). Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld de browser die u gebruikt, uw IP-adres en de gebruikte zoektermen.

Als u interactie heeft met een bijdrage op het platform, hebben wij toegang tot gegevens die het bereik en de reikwijdte van de bijdrage identificeren (bijv. klikken, vind-ik-leuks, shares, enz.).

Zoals bijna alle websites, gebruiken wij ook cookies en soortgelijke technologie om onze website en onze diensten te verbeteren. Wij gebruiken zowel "sessiecookies", die worden verwijderd zodra u onze website verlaat, als "permanente cookies", die niet automatisch worden verwijderd. U kunt deze cookies zelf verwijderen via uw browserinstellingen. 

We maken gebruik van functionele cookies om de goede werking van het platform te garanderen. We maken geen gebruik van analytische cookies

Wanneer u hulp vraagt

Als u contact met ons opneemt met een vraag of een opmerking, hebt u grotendeels zelf in de hand welke informatie wij van u ontvangen. U kunt ons bijvoorbeeld een e-mail sturen waarin u ook uw Twitter-account, professioneel adres of een foto vermeldt.

Persoonsgegevens van kinderen

Als kinderen of jongeren onder de 16 jaar willen deelnemen aan Gezonde Gegevens, kunnen zij dit indirect doen via de registratie van een persoon die het recht heeft om het ouderlijk gezag over het kind of de jongere in kwestie uit te oefenen. Als blijkt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld die zonder ouderlijke toestemming zijn verstrekt, zullen wij deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk uit onze bestanden verwijderen.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

 • Naam en voornaam (voor de registratie op de website): Wij vragen u uw naam en achternaam om de kwaliteit van het debat te waarborgen en het transparant en eerlijk te houden. Deze informatie zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Als u zich niet comfortabel voelt bij het verstrekken van uw echte naam, kunt u nog steeds een (respectvol) pseudoniem gebruiken.
 • Email adressen : we vragen u dit om er zeker van te zijn dat u een echte persoon bent (wanneer u zich registreert op de website) en om u onze maandelijkse nieuwsbrief te sturen indien u hiermee akkoord gaat
 • Land waar u zich bevindt, geslacht, leeftijdsgroep en opleidingsniveau: Met deze gegevens kunnen de organisatoren hun analyse van de bijdragen verfijnen, wat zal helpen bij het opstellen van aanbevelingen over hoe burgers kunnen worden betrokken bij het beheer van hun gezondheidsgegevens. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om sommige of alle van de volgende redenen:

 • om uw openbare bijdragen op het platform te publiceren en u te helpen om deze te blijven delen
 • om u op de hoogte te houden van Gezonde Data (indien u dat wenst)
 • om uw bijdrage anoniem te verwerken voor de follow-up van het project, om een projectverslag op te stellen of om geaggregeerde analyses uit te voeren
 • om steekproefsgewijs gebruikersonderzoek te doen (op anonieme en geaggregeerde wijze), zodat wij uw feedback kunnen gebruiken om onze methoden en instrumenten te verbeteren
 • om de nodige ondersteunende acties te ondernemen om de werking en het onderhoud van uw account en/of van het platform en de website te verzekeren;
 • om de website te verbeteren: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren aan de hand van informatie zoals inloggegevens, technische computergegevens en/of informatie over uw vorig gebruik van de website.

Hoe worden uw bijdragen en persoonsgegevens gebruikt?

De geanonimiseerde en geaggregeerde versie van de persoonsgegevens, evenals de antwoorden die u tijdens de interactieve test en op het ideatieplatform hebt gegeven, zullen voor de volgende doeleinden worden gebruikt :

 • Voor alle respondenten, het opstellen van aanbevelingen over de sensibilisatie van burgers voor en hun betrokkenheid bij het secundaire gebruik en delen van gezondheidsgegevens in Europa. Dit verslag zal aan de Europese Commissie worden verstrekt om haar te helpen nadenken over de tenuitvoerlegging van de toekomstige Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Het zal ook voor het publiek beschikbaar worden gesteld op de website van de gezamenlijke actie "Naar een Europese gegevensruimte voor gezondheid", die tot doel heeft het gebruik van gezondheidsgegevens te vergemakkelijken om de gezondheid, de zorg en de diensten te verbeteren door middel van onderzoek en planning in de toekomstige Europese gegevensruimte over gezondheid.
 • Voor de respondenten die hebben aangegeven uitsluitend in België te wonen, de creatie van een stappenplan voor de bouw van een Belgisch nationaal platform voor gezondheidsgegevens, ontwikkeld door het AHEAD-project.
 • Voor alle respondenten geldt dat een geanonimiseerde en geaggregeerde versie van de persoonlijke gegevens en van de antwoorden die tijdens de test en op het ideeënplatform zijn gegeven, gedurende een periode van 5 jaar na afloop van de e-consultatie kunnen worden gebruikt in toekomstige wetenschappelijke en sociologische studies die worden uitgevoerd door de organisatoren van de Healthy Data e-consultatie, te weten Sciensano, de NHS confederatie en de Health Data Hub. Na die periode worden alle gegevens gewist.

Geven wij uw persoonlijke gegevens door?

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij wij daarvoor uw specifieke, uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. In sommige gevallen verplicht de wet ons echter om uw gegevens aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken.

Wij beveiligen de gegevens op een verantwoorde manier, rekening houdend met de huidige praktijken en verwachtingen. Geen enkel systeem of platform is echter onfeilbaar. Als u vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens, neem dan onmiddellijk contact met ons op door een e-mail te sturen naar gdpr@bpart.be.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Het project Gezonde Data bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met de noodzaak om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, om diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij bewaren de gegevens tot uiterlijk 5 jaar na afloop van het project Gezonde Data.

Wat zijn uw rechten?

 • U kunt uw persoonsgegevens laten corrigeren of aanvullen met aanvullende informatie. U kunt dit recht ook zelf uitoefenen via uw profielpagina (Mijn Profiel).
 • U kunt vragen om toegang tot uw persoonsgegevens.
 • Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt uw persoonsgegevens ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.
 • Uw recht op beperking van de verwerking van uw gegevens: u hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst wordt beperkt.
 • U hebt het recht om gegeven toestemming in te trekken (bv. nieuwsbrief).
 • U hebt altijd het recht om uw gegevens te laten wissen. 

Contacteer ons

Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen? Wilt u een of meer van uw rechten uitoefenen? Stuur dan een e-mail naar gdpr@bpart.be .

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (0) 2 274 48 00, emailadres: contact@apd-gba.be .