Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Onze reeks workshops is afgesloten

Onze reeks workshops is afgesloten: 150 Europese stakeholders kwamen helpen bij het opstellen van onze definitieve aanbevelingen op basis van de bijdragen van de burgers.

Sinds de publicatie van ons tussentijds verslag over de 6000 bijdragen van burgers, heeft het team Gezonde Data een reeks workshops georganiseerd om nationale en Europese stakeholders te ontmoeten. Ons doel was het voeren van een levendig debat over het secundair gebruik van gezondheidsgegevens en het verkrijgen van de feedback van stakeholders op de bijdragen van de burgers, om zo beter te begrijpen wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de aanbevelingen die we zullen ontwikkelen. Meer informatie over de nationale workshops is hier beschikbaar.

De Europese workshop werd op hybride wijze georganiseerd in de Hongaarse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. Meer dan 50 stakeholders namen ter plaatse deel aan de workshop en meer dan 100 personen volgden online. We willen nogmaals onze dank uitspreken aan de leden van de Permanente Vertegenwoordiging voor hun gastvrijheid en aan alle stakeholders voor hun deelname.

Hoe verliep de workshop?

Gedurende de twee uur durende workshop kregen de deelnemers een overzicht van het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, de TEHDAS joint action en het proces en de belangrijkste resultaten van de Gezonde Data burgerconsultatie. Vervolgens presenteerden we de stakeholders verschillende stellingen uit de bijdragen van de burgers, geordend volgens drie hoofdthema's, namelijk voordelen, voorwaarden en burgerbetrokkenheid betreffende het secundair gebruik van gezondheidsgegevens. Zowel online als op locatie konden de deelnemers stemmen over de stellingen, hun feedback geven in de chatroom of rechtstreeks tussenkomen als ze ter plaatse aanwezig waren. Dankzij de vele interventies en opmerkingen uit het publiek hadden we een zeer interessante en vruchtbare discussie.

Voor meer informatie: 

  • Vind de dia's hier,
  • Bekijk de opname hier
  • Lees de samenvatting van de discussie hier

En nu? 

We zitten nu in de laatste fase van ons project en beginnen met het schrijven van ons eindrapport voor de Europese Commissie over hoe we burgers bewust kunnen maken van en betrekken bij de toekomstige Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. 

Deel op facebook Deel op twitter