De nationale workshops zijn voorbij! Ontdek onze eerste resultaten!

De afgelopen dagen heeft het Gezonde Data-team zoals gepland drie nationale workshops gehouden in de deelnemende landen van het project, namelijk Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Bij deze gelegenheid konden we de belangrijkste resultaten van de raadpleging presenteren aan de nationale belanghebbenden van het ecosysteem voor gezondheidsgegevens in elk land, zoals digitale deskundigen, gezondheidswerkers, onderzoekers, patiëntenverenigingen en actoren uit het maatschappelijk middenveld. In totaal presenteerden bijna honderd belanghebbenden zich tijdens deze drie opeenvolgende workshops. Wij willen alle deelnemers bedanken voor de tijd die zij hebben genomen om naar ons te luisteren en met ons te discussiëren, en voor hun bijdragen aan onze reflecties tijdens de workshop. 

Wat hebben we besproken?

We hadden de gelegenheid om in groepen of plenair verschillende belangrijke thema's te bespreken om onze reflectie te voeden over de aanbevelingen die we voor de Europese Commissie zullen opstellen over de betrokkenheid van burgers bij de toekomstige Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Deze hoofdthema's waren de volgende 

  • Conceptueel kader: hoe kunnen de opvattingen van burgers over gezondheidsgegevens het kader voor het hergebruik ervan beïnvloeden?
  • Samenwerking: hoe kunnen burgers als gelijkwaardige partners worden behandeld bij het hergebruik van gezondheidsgegevens? Welke rol spelen de verschillende belanghebbenden en hoe kan de samenwerking worden gemaximaliseerd?
  • Vertrouwen en welwillendheid: hoe kan het vertrouwen en de welwillendheid van burgers ten aanzien van hergebruik van gezondheidsgegevens worden bevorderd (waarborgen, maatregelen, informatie...)?   

Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de inhoud van de discussies tijdens deze workshops, kunt u de samenvattingen van elke workshop hieronder raadplegen: 

Hoe gaat het nu verder? 

De resultaten van onze raadpleging en de punten die tijdens deze nationale workshops naar voren zijn gekomen, zijn aan de Europese belanghebbenden gepresenteerd tijdens een hybride Europese workshop die op 11 oktober in de permanente vertegenwoordiging van Hongarije in Brussel is georganiseerd. Meer informatie over de Europese workshop vindt u hier