Van burgerperspectieven naar beleidsaanbevelingen

Volgende stappen van de raadpleging over Gezonde Data

Vorige maand hebben we ons verslag gepubliceerd met onze analyse van de 6 000 bijdragen die we via de raadpleging over Gezonde Data hebben verzameld. We willen nogmaals onze dank betuigen aan alle partners die ons hebben geholpen bij de verspreiding van het platform, en aan de burgers die aan de raadpleging hebben deelgenomen. Het is nu tijd om verder te gaan met de volgende stappen van ons project om de voorkeuren van de burgers om te zetten in concrete beleidsaanbevelingen voor de Europese Commissie!

Hoewel de raadpleging nu is afgesloten voor deelname, zal het project Gezonde gegevens dit najaar een drukke agenda hebben.

  • In september organiseert elk deelnemend land van het project - namelijk België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk - een online nationale workshop met belanghebbenden van hun respectieve ecosysteem van gezondheidsgegevens om hun perspectieven op de resultaten van de raadpleging in het licht van hun nationale context te verzamelen en zo een vertrekpunt voor onze beleidsaanbevelingen te creëren.
  • In oktober ontvangen wij Europese en nationale belanghebbenden in Brussel, bij de Hongaarse Permanente Vertegenwoordiging, voor een hybride Europese workshop, waar wij onze resultaten zullen presenteren, evenals de bevindingen van de nationale workshops, om onze aanbevelingen verder uit te werken in een Europese context en in het licht van het voorstel voor een Europese dataruimte voor gezondheidsgegevens.

We zullen dan enkele weken de tijd hebben om ons voorbereidend werk, de bijdragen van de burgers en de perspectieven van de belanghebbenden te consolideren om deze aanbevelingen uit te werken en ze in februari 2023 te publiceren.

 

Bent u geïnteresseerd om meer te weten te komen over de workshops? Bent u een belanghebbende die wil deelnemen? Contacteer ons!

  • Belgische en Europese workshops: Wannes Van Hoof (wannes.vanhoof@sciensano.be)
  • Workshop in Frankrijk: Elisa Regnier (elisa.regnier@health-data-hub.fr)
  • Werkplaats in het Verenigd Koninkrijk: James Maddocks (james.maddocks@nhsconfed.org)