In het tijdperk van digitale communicatie worden steeds meer gegevens verzameld. Deze technologische vooruitgang kan aanzienlijke voordelen opleveren, ook in de gezondheidssector.

Zorgverleners kunnen informatie over een patiënt gemakkelijker delen, wat de medische zorg vergemakkelijkt en verbetert. Tijdens al onze interacties met het gezondheidssysteem en de individuele zorg die we ontvangen, laten we gegevens achter die een "tweede leven" kunnen krijgen. Dit secundaire gebruik is gereguleerd en de veiligheid van onze gezondheidsgegevens is gewaarborgd.

 

 

Gezondheidsgegevens kunnen op vele manieren worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van de behandeling en de zorg bij de behandeling van kanker, zoals te zien is in onze tweede video hieronder.

 

Heb je ideeën over hoe informatie aan burgers moet worden verstrekt of over de rechten van burgers? Heb je een idee over de rol die burgers kunnen spelen in het tweede leven van gezondheidsgegevens?

Laat je stem hier horen!