Het gebruik van astronomietechnieken om dementie te diagnosticeren

De Astrodem studie gebruikt technieken die ontwikkeld werden voor het bestuderen van melkwegstelsels om zo huisartsgegevens te analyseren en op zoek te gaan naar de eerste tekenen van dementie. Men hoopt dat deze innovatieve aanpak huisartsen uiteindelijk zal kunnen helpen om dementie in een vroeger stadium vast te stellen en om hun patiënten een betere ondersteuning te bieden.

Waarom is dit werk nodig?

Dementie zo vroeg mogelijk diagnosticeren helpt een persoon om zijn/haar levenskwaliteit te maximaliseren, optimaal effect te halen uit behandelingen, en de toekomst te plannen. Momenteel krijgt echter slechts 50-60% van de mensen met dementie een diagnose.

Wat zal er precies gebeuren?

Onderzoekers zullen gegevens van 96.000 huisartsendossiers analyseren om zo gemeenschappelijke, vroege indicatoren van dementie te identificeren. Ze maken daarbij gebruik van dezelfde statistische technieken die ontwikkeld werden om sterrenstelsels te classificeren. De onderzoekers zullen gebruik maken van een breed spectrum aan gegevens uit de huisartsendossiers, zoals het aantal afspraken dat een patiënt heeft gehad of het feit of hij/zij samen met een familielid naar een afspraak is gekomen. Deze gegevens zullen gecombineerd worden met andere klinische informatie waarvan bekend is dat ze dementie kan voorspellen. Op die manier kan een verzameling indicatoren in kaart worden gebracht aan de hand waarvan huisartsen personen kunnen identificeren die een hoog risico lopen om dementie te ontwikkelen.

Wat zijn de mogelijke resultaten en voordelen?

Deze studie is momenteel nog lopende. Het onderzoek is erop gericht een instrument te ontwikkelen dat dementie-indicatoren identificeert en classificeert en dat vervolgens kan worden toegevoegd aan de computersoftware die huisartsen gebruiken bij het stellen van diagnoses bij hun patiënten. Het instrument kan huisartsen attent maken op mogelijke vroege tekenen van dementie wanneer deze zich voordoen en het kan hen aanzetten tot tijdige, genuanceerde gesprekken hierover met de patiënt. Dit kan leiden tot een betere en vroegtijdige diagnose, waardoor mensen met (een risico op) dementie beter kunnen ondersteund en behandeld worden.

Welk soort gegevens worden gebruikt?

Dit onderzoek maakt gebruik van huisartsgegevens van de Clinical Practice Research Datalink (CPRD).

Wat is de rechtsgrondslag voor toegang tot de gegevens?

De gegevens worden gedepersonaliseerd voordat de onderzoekers er toegang toe krijgen.

Wie financiert dit werk en wie werkt eraan mee?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de universiteit van Sussex en wordt gefinancierd door de Wellcome Trust. Negen maanden van voorbereidende dataverzameling werden gefinancierd door de STFC Impact Acceleration Account van de universiteit van Sussex. Het project wordt ook ondersteund door het  Sussex Research Development fonds.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?