Behandeling van rugpijn voor zij die er het meest nood aan hebben

De STarT Back Screening tool helpt, op basis van patiëntengegevens, artsen bepalen hoe groot de kans is dat iemand met rugpijn een langdurige functiebeperking en/of arbeidsongeschiktheid zal ontwikkelen. Door artsen te helpen bij het vinden van degenen die het meeste risico lopen, kan de behandeling aangepast worden aan de precieze noden, wat ten goede komt aan mensen met rugpijn en wat de gezondheidszorg bovendien geld bespaart.

Waarom was dit werk nodig?

Naar schatting 4 op de 5 mensen krijgen doorheen hun leven te maken met lage rugpijn. Tot nu toe was het echter onduidelijk hoe de behandeling het meest doelgericht moest  aangepakt worden opdat mensen er het meeste baat zouden bij hebben.

Wat is er precies gebeurd?

STarT Back is een screeningsinstrument dat artsen helpt mensen met rugpijn te classificeren volgens hun risico op het ontwikkelen van een langdurige functiebeperking en/of arbeidsongeschiktheid. Artsen stellen negen vragen over de huidige symptomen en gebruiken dan de antwoorden om de personen in te delen in laag, gemiddeld of hoog risico groepen, waarna de behandeling daarop kan worden afgestemd.

Wat waren de resultaten en voordelen?

Het screeningsinstrument werd oorspronkelijk ontwikkeld als onderdeel van een gerandomiseerde gecontroleerde studie. Daaruit bleek dat het screeningsinstrument kon leiden tot verbetering van de symptomen, vermindering van het aantal werkonbekwame dagen en algemene besparingen voor de gezondheidszorg. Bij de behandeling van zeer vaak voorkomende aandoeningen, zoals rugpijn, kunnen artsen op deze manier individuele gegevens gebruiken om bijzonder ernstige gevallen te identificeren en de behandeling daarop af te stemmen.

Welk soort gegevens werden gebruikt?

Patiënten moeten negen vragen beantwoorden over hun symptomen. Deze antwoorden worden gebruikt om hun arts te helpen bepalen tot welke risicogroep ze behoren.

Wat was de rechtsgrondslag voor toegang tot de gegevens?

De gegevens worden gebruikt in de individuele zorgverlening als onderdeel van een consultatie tussen een patiënt(e) en zijn/haar arts.

Wie financierde dit werk en wie werkte eraan mee?

Arthritis Research UK financierde het onderzoek dat werd uitgevoerd aan de Keele University en dat dit screeningsinstrument ontwikkelde.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?