De beste kankerzorg voor alle jongeren

Kinderen en jonge volwassenen kunnen een kankerbehandeling ondergaan in een plaatselijk ziekenhuis of in een hoofdbehandelcentrum. In dit project werd onderzocht of er al dan niet een verschil was in de uitkomst betreffende kanker bij kinderen afhankelijk van de plaats waar iemand zijn behandeling kreeg. Uit de analyse bleek dat de plaats waar de behandeling wordt gegeven, niets verandert aan de kans van een kind om kanker te overleven. Dit zorgt er niet alleen voor dat mensen de beste zorg krijgen, ongeacht de locatie, maar stelt zorgverleners ook in staat jonge volwassenen en ouders van jonge kinderen met kanker gerust te stellen dat ze de beste behandeling krijgen, waar ze die ook krijgen.

Waarom was dit werk nodig?

Wanneer kinderen voor kanker worden behandeld, wordt hun behandeling georganiseerd in een hoofdbehandelcentrum dat gespecialiseerd is in de behandeling van specifieke vormen van kanker en leeftijdsgroepen, maar zij kunnen een deel van hun behandeling ook krijgen in hun plaatselijke ziekenhuis. De manier waarop de behandeling tussen de twee locaties wordt verdeeld, kan sterk verschillen. Dit verschil kan ertoe leiden dat patiënten en hun verzorgers zich zorgen maken over de vraag of de plaats waar zij hun behandeling krijgen van invloed zal zijn op hun overlevingskansen.

Wat is er precies gebeurd?

Deze analyse vergeleek de overlevingskansen van kinderen met kanker naargelang de manier waarop hun hoofdbehandelcentrum de zorg verdeelde tussen plaatselijke ziekenhuizen en hoofdbehandelcentra. De overlevingskansen bleken gelijk te zijn, ongeacht de plaats van de behandeling.

Wat waren de resultaten en voordelen?

Deze analyse suggereert dat kinderen consequent dezelfde overlevingskansen hebben, ongeacht het deel van hun behandeling dat in een hoofdbehandelcentrum wordt gegeven. Dit helpt om kinderen met kanker en hun ouders gerust te stellen dat hun overlevingskansen niet worden beïnvloed door de manier waarop hun behandeling wordt gedeeld met lokale ziekenhuizen. Ook kunnen zorgplanners erop vertrouwen dat de plaats waar de behandeling wordt gegeven, geen negatieve gevolgen heeft voor kinderen en jong volwassenen met kanker.

Welk soort gegevens werden gebruikt?

Alle hoofdbehandelcentra voor kinderoncologie werden ondervraagd over de mate waarin zij tussen 1997 en 2009 kankerzorg deelden met plaatselijke ziekenhuizen. Dit werd vervolgens vergeleken met het aantal nieuwe diagnoses en de vijfjaarsoverlevingskansen.

Wat was de rechtsgrondslag voor toegang tot de gegevens?

Dit onderzoek betrof anonieme gegevens.

Wie financierde dit werk en wie werkte eraan mee?

Dit werk werd uitgevoerd door het National Cancer Intelligence Network (NCIN), dat inmiddels deel uitmaakt van de National Cancer Registration and Analysis Service (NCRAS).

Waar kan ik terecht voor meer informatie?