Opvolging voor mensen die uit het ziekenhuis worden ontslagen na een hartaanval

Door drie afzonderlijke gegevensreeksen aan elkaar te koppelen, toonde dit onderzoek aan dat het vaak voorkomt dat mensen stoppen met het innemen van een aanbevolen antistollingsmedicijn zodra zij uit het ziekenhuis worden ontslagen na een hartaanval. Er zijn ook aanwijzingen dat het stoppen met het innemen van het geneesmiddel in verband wordt gebracht met een verhoogde kans op overlijden, hoewel dit onderzoek geen oorzakelijk verband tussen beide heeft aangetoond.

Waarom was dit werk nodig?

Clopidogrel is een antistollingsmedicijn dat wordt aanbevolen voor mensen die onlangs een hartaanval hebben gehad. Het is echter moeilijk te achterhalen of mensen dit middel gedurende de aanbevolen periode blijven innemen nadat ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen en wat er met hen gebeurt als ze besluiten ermee te stoppen.

Wat is er precies gebeurd?

Dit onderzoek heeft drie gegevensreeksen aan elkaar gekoppeld om meer te weten te komen over wat er met mensen gebeurt nadat ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen wanneer ze er voor een hartaanval werden behandeld. De gegevens over iemands behandeling en voorschriften in het ziekenhuis werden gekoppeld aan de gegevens van de huisarts over wat er na het ontslag met de patiënt gebeurde. Vervolgens werden deze gegevens gekoppeld aan nationale gegevens over individuele sterfgevallen.

Wat waren de resultaten en voordelen?

Het onderzoek toonde aan dat het stoppen met het innemen van clopidogrel vaak voorkomt en dat dit geassocieerd wordt met een verhoogd aantal hartaanvallen en sterfgevallen. Hoewel het onderzoek een verband aantoonde, kon het echter geen oorzakelijk verband aantonen. Toekomstig onderzoek zal dit verder onderzoeken.

Welk soort gegevens werden gebruikt?

Dit onderzoek koppelde gegevens uit vier bronnen: Clinical Practice Research Datalink (CPRD), Hospital Episode Statistics (HES) Admitted Patient Care, Office for National Statistics (ONS) mortality en Myocardial Ischaemia National Audit Project (MINAP).

Wat was de rechtsgrondslag voor de toegang tot de gegevens?

Het Health and Social Care Information Centre (nu NHS Digital) voerde de koppeling uit. Daarna werden de dossiers gedepersonaliseerd voordat ze door de onderzoekers werden gebruikt.

Wie financierde dit werk en wie werkte eraan mee?

Deze studie werd gefinancierd door AstraZeneca UK Ltd. Onderzoekers van CPRD, vertegenwoordigers van de MINAP-databeheerders en professionals uit de cardiovasculaire gezondheidszorg hebben aan dit onderzoek meegewerkt.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?