Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Behandelingen vinden voor COVID-19

De Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY (RECOVERY) Trial werd opgezet om effectieve behandelingen te identificeren die de uitkomsten verbeteren voor mensen in het ziekenhuis met vermoedelijke of bevestigde Covid-19.

Studiedeelnemers krijgen ofwel standaardzorg ofwel ten minste één van de behandelingen die worden onderzocht. Onderzoekers gebruiken routinematige patiëntengegevens om na te gaan of de behandelingen een impact hebben op het totale aantal patiënten dat Covid-19 overleeft, naast andere uitkomsten zoals de duur van het ziekenhuisverblijf. De studie leidde tot de ontdekking dat het steroïde dexamethason het overlijden bij beademde patiënten met een derde vermindert. Vanaf januari 2021 werden nog verschillende andere behandelingen onderzocht.

Waarom was dit werk nodig?

Toen de pandemie van het coronavirus uitbrak, waren er geen specifieke behandelingen beschikbaar voor mensen die ernstig door Covid-19 waren getroffen. Er was dringend nood aan informatie over de vraag of bestaande of nieuwe geneesmiddelentherapieën effectief waren tegen de ziekte.

Normaal duurt het vele maanden om een grote klinische studie op te zetten, maar RECOVERY werd in slechts negen dagen gelanceerd en rekruteerde binnen de twee maanden meer dan 10.000 patiënten in het hele Verenigd Koninkrijk. De studie vindt plaats in 177 NHS-ziekenhuislocaties in het VK en staat open voor alle patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Op 31 januari 2021 waren meer dan 31.000 deelnemers gerekruteerd voor de studie.

Hoe werden de gegevens precies gebruikt?

Wanneer een patiënt aan de studie meedoet, vult het lokale onderzoeksteam een eenvoudig formulier in met cruciale informatie, zoals welke behandelingen de patiënt krijgt (bijvoorbeeld of hij zuurstof krijgt toegediend).

Met toestemming van de patiënt koppelt het routine data-team vervolgens elke gerekruteerde patiënt aan zijn dossier in de database van de centrale NHS-databeheerder - NHS Digital voor Engeland, de SAIL Databank voor Wales, Volksgezondheid Schotland en de National Records of Scotland. Koppelingen met gegevens van andere organisaties zoals het UK Renal Registry en het Intensive Care National Audit and Research Centre voegen extra informatie toe. Er zijn technische en operationele veiligheidsmaatregelen genomen om de in het onderzoek gebruikte gegevens te beschermen. Deze omvatten encryptie en wachtwoordbeveiliging, beperking van het aantal mensen dat toegang heeft tot de database en, waar mogelijk, gebruik van unieke referentienummers in plaats van namen om deelnemers te identificeren .

The diagram shows how the RECOVERY trial works in related to patient data.

Wat waren de resultaten en voordelen?

Binnen slechts enkele maanden leidde de studie tot de ontdekking dat het steroïde dexamethason het sterftecijfer bij beademde patiënten met een derde vermindert. Het steroïde wordt nu gebruikt voor de behandeling van mensen die met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen in de NHS en internationaal. De studie heeft ook uitgewezen dat vier behandelingen (lopinavir-ritonavir, hydroxychloroquine, azithromycine en herstellend plasma) geen klinisch voordeel opleverden, waardoor zorgverleners hun middelen voor andere behandelingen kunnen inzetten. De studie gaat verder met het onderzoeken van verschillende andere behandelingen, waaronder vanaf januari 2021 tocilizumab (een ontstekingsremmer), de monoklonale antilichaambehandeling van Regeneron, aspirine en colchicine (een ontstekingsremmende behandeling die wordt gebruikt voor jicht).

Wie financierde dit werk en wie werkte eraan mee?

De RECOVERY-studie wordt uitgevoerd door de geregistreerde eenheden voor klinische studies van het Nuffield Department of Population Health in samenwerking met het Nuffield Department of Medicine, beide aan de Universiteit van Oxford. De studie wordt ondersteund door een subsidie aan de Universiteit van Oxford van UK Research and Innovation/National Institute for Health Research (NIHR) en door kernfinanciering van het NIHR Oxford Biomedical Research Centre, Wellcome, de Bill and Melinda Gates Foundation, het Foreign, Commonwealth & Development Office, Health Data Research UK, de Medical Research Council Population Health Research Unit, en NIHR Clinical Trials Unit Support Funding.

Bij de studie zijn vele duizenden artsen, verpleegkundigen, apothekers en administratieve onderzoeksmedewerkers in 177 ziekenhuizen in het hele Verenigd Koninkrijk betrokken, ondersteund door personeel van het NIHR Clinical Research Network, NHS DigiTrials, Public Health England, het Department of Health & Social Care, het Intensive Care National Audit & Research Centre, Public Health Scotland, de Secure Anonymised Information Linkage aan de universiteit van Swansea, en de NHS in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Deel op facebook Deel op twitter