Meer weten over gezondheidsdata?
Bekijk infomateriaal
Volg de voortgang van het project
Check ons nieuws!
Jullie mening over gezondheidsgegevens
Ontdek alle ideeën
Wat betekent een tweede leven voor gezondheidsgegevens?

Volg Robert en zijn gezondheidsgegevens op hun reis. Hoe reizen zijn gezondheidsgegevens met hem mee? En hoe kunnen zijn gezondheidsgegevens worden hergebruikt?

Gezonde Data

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken over het hergebruik van gezondheidsgegevens

De e-consultatie sluit

Mei 2022

Ontdek de resultaten

Juni 2022

Workshops

Herfst 2022

Definitieve aanbevelingen

Januari 2023