Under which conditions should your health data be reused?

* Er dient gebruikgemaakt  te worden van een gedecentraliseerd systeem voor de opslag van de gegevens. * Expliciete toestemming vereist door de cliënt/patiënt bij hergebruik gegevens. * Een uitgebreid, gefundeerd antwoord bieden op de vraag: "hoe lang heeft deze medewerker toegang tot deze gegevens over deze patiënt?" Met andere woorden een grondige afbakening in tijd en ruimte (fysieke locatie) van de toegang tot gedeelde gegevens. * Een antwoord bieden op de vraag: "Hoe vermijd je datalekken bij dit soort extreem privacygevoelige gegevens?" Dit is wellicht onmogelijk wat het ganse systeem van hergebruik onmogelijk maakt. * Het beschikbaar stellen van een tool die de gebruiker wiens data het betreft perfect in staat stelt de complete historiek op te vragen en, indien gewenst, te wissen. * Het opstellen van strenge wetgeving om misbruik door partijen (personen en organisaties die betrokken zijn bij het hergebruik) tegen te gaan - oftewel het verzekeren van accountability. * De patiënt/cliënt weet het het best als het hem/haar betreft: de data kan nooit de patiënt volledig beschrijven. Bewustwording hierrond creëren bij partijen betrokken bij het hergebruik. * Nog heel wat andere bedenkingen en te nemen hindernissen.