How would you like to be informed and involved in the reuse of your health data? 

Voor eender welk doel moet de mogelijkheid bestaan dat burgers weigeren dat hun gezondheidsgegevens hiervoor gebruikt worden.  Informatievoorziening moet op verschillende manieren geboden worden (boekwerken in tekst, explainer videos, graphic novels, een duidelijke website, debatavonden) en getest zijn in alle lagen van de bevolking, zodat alle burgers van een stad gedegen begrijpen wat er met hun gegevens gebeurt.